Tôi cũng có nỗi khổ riêng thật sự chồng tôi đã chu cấp cho tôi tiền nên cuộc sống của tôi rất khó khăn. Ông hiểu chứ?
  • LNAF
  • Text(118 characters)
  • Vietnamese Chinese (Simplified)
  • 250 P
Completed
Request
Original Text
Tôi cũng có nỗi khổ riêng thật sự chồng tôi đã chu cấp cho tôi tiền nên cuộc sống của tôi rất khó khăn. Ông hiểu chứ?
Translation (1)
ManhSieu
·
6 months ago
我也有我的苦衷,其实我丈夫留没有留给我多少钱,所以我的生活很艰苦。你明白么?
0