Có chứ nếu như ông đáp ứng yêu cầu của tôi
  • LNAF
  • 文字(43个字)
  • 越南语 中文(简体)
  • 100 P
已完成
请求内容
原文
Có chứ nếu như ông đáp ứng yêu cầu của tôi
译文 (1)
Deleted
·
3个月前
如果你满足我的要求的话。
0