Gần đến kỉ niệm ngày cưới rồi kìa anh từng hứa sẽ tặng cho em mà
Completed
Request
Original Text
Gần đến kỉ niệm ngày cưới rồi kìa anh từng hứa sẽ tặng cho em mà
Translation (2)
NguyenAnhQuan
·
6 months ago
우리 결혼식날의 기념이 곧 와요. 당신이 나한테 선물을 줄거라고 약속했잖아요
SinAngle
·
6 months ago
우리 기념의 결혼하는 날이 준비 왔는데 오빠가 저를 선물할 거라고 약속 했잖아요.
0