Anh có thể cho em 30 ngàn won để chuyển khoản cho người ta được không?
  • yahoo235
  • Text(70 characters)
  • Vietnamese Korean
  • 300 P
Completed
Request
Original Text
Anh có thể cho em 30 ngàn won để chuyển khoản cho người ta được không?
Translation (1)
ah_ri52
·
6 months ago
당신은 제게 3만원 줄 수 있나요? 저는 그들에게 송금할게요
0