Anh có thể cho em 30 ngàn won để chuyển khoản cho người ta được không?
  • yahoo235
  • 文字(70个字)
  • 越南语 韩语
  • 300 P
已完成
请求内容
原文
Anh có thể cho em 30 ngàn won để chuyển khoản cho người ta được không?
译文 (1)
ah_ri52
·
3个月前
당신은 제게 3만원 줄 수 있나요? 저는 그들에게 송금할게요
0