Anh ơi anh dươc nghi va ăn cơm chưa.
  • LNAF
  • Text(36 characters)
  • Vietnamese Chinese (Simplified)
  • 100 P
Completed
Request
Original Text
Anh ơi anh dươc nghi va ăn cơm chưa.
Translation (1)
ManhSieu
·
5 months ago
你可以休息吃饭了吗?
0