Anh ơi anh dươc nghi va ăn cơm chưa.
  • LNAF
  • 文字(36个字)
  • 越南语 中文(简体)
  • 100 P
已完成
请求内容
原文
Anh ơi anh dươc nghi va ăn cơm chưa.
译文 (1)
ManhSieu
·
2个月前
你可以休息吃饭了吗?
0