ใช้จ่ายค่าอะไร
Completed
Request
Original Text
ใช้จ่ายค่าอะไร
Translation (2)
and040404
·
5 months ago
얼마 지불했어?
0