Không có gì Bạn vẫn ổn chứ
  • cyho1005
  • 文字(27个字)
  • 越南语 韩语
  • 100 P
已完成
请求内容
原文
Không có gì 
Bạn vẫn ổn chứ
译文 (1)
saigon
·
2个月前
아무것도 아니예요.
당신은 여전히 괜찮은거죠?
0