Không có gì Bạn vẫn ổn chứ
  • cyho1005
  • Text(27 characters)
  • Vietnamese Korean
  • 100 P
Completed
Request
Original Text
Không có gì 
Bạn vẫn ổn chứ
Translation (1)
saigon
·
5 months ago
아무것도 아니예요.
당신은 여전히 괜찮은거죠?
0