Nhưng e k còn cách nào khác . Thơi gian qua e rất lo lắng cho a... muốn hỏi a có ổn không nhưng mọi thứ đều vô vọng!! A có nhớ lần trc a nói với e về chuyện của bố e ko?? E muốn nhờ a có đc k?? Nếu đc thì hãy nhắn tin lại cho e!!
  • Lebaoanhd
  • Text(230 characters)
  • Vietnamese Korean
  • 450 P
Completed
Request
Original Text
Nhưng e k còn cách nào khác . Thơi gian qua e rất lo lắng cho a... muốn hỏi a có ổn không nhưng mọi thứ đều vô vọng!! A có nhớ lần trc a nói với e về chuyện của bố e ko?? E muốn nhờ a có đc k?? Nếu đc thì hãy nhắn tin lại cho e!!
Translation (1)
NguyenAnhQuan
·
5 months ago
그런데 어쩔 수 없었어요. 그동안에 오빠를 너무 걱정했어요... 잘 지내고 있는지 물어보고 싶은데 모든 건 다 소용이 없어요!! 오빠는 오빠가 나한테 지난번에 했던 나의 아버지의 이야기를 기억이 나요? 오빠를 부탁하면 되나요?? 가능하다면 내게 연락주세요
0