คุณมีเพื่อนผู้หญิงไม่
Completed
Request
Original Text
คุณมีเพื่อนผู้หญิงไม่
Translation (2)
and040404
·
5 months ago
당신은 여자친구 있어요?
ssittiarjarn
·
5 months ago
당신은 여자친구가 있어요?
0