dạo này con có khue không
Completed
Request
Original Text
dạo này con có khue không
Translation (1)
ah_ri52
·
2 months ago
요즘 잘 지냈어?
0