Tiramisu Crêpe Cake
  • opklrnr0
  • Long text · 6
  • English Vietnamese
  • 1,800 P
Completed
Request
Original Text (6/6)
6
  • 161 characters
  • 250 P
I strongly recommending the tiramisu crêpe cake of overlaid crêpe layers filled with tiramisu cream.
Make sure to eat it with an americano. It's a perfect match.
Translation (1)
AnnNguyen
·
3 months ago
Tôi cật lực đề cử món bánh kếp tiramis tráng nhiều lớp được lấp đầy với kem tiramisu.
Hãy chắc rằng ăn nó cùng cà phê americano nhé. Chúng là bô đôi hoàn hảo đó.
0