คุณมีค่ามากคะ
Completed
Request
Original Text
คุณมีค่ามากคะ
Translation (2)
hahakyo
·
3 months ago
당신은 정말 쓸모있어요. / 당신은 정말 가치있는 사람이에요.
0