Chị làm món gì vậy
  • dare1005
  • Text(18 characters)
  • Vietnamese Korean
  • 100 P
Completed
Request
Original Text
Chị làm món gì vậy
Translation (1)
vnoklee27
·
3 months ago
언니는 무슨 음식을 했어요?
0