anh rất buồn không biết sao đây thật sự em gái của anh lÀm cho em rất là khó sử với già đình em nhiều lần . Anh rất xin lỗi gia đình em rất xin lỗi gia đình em nhiều
Completed
Request
Original Text
anh rất buồn không biết sao đây thật sự em gái của anh lÀm cho em rất là khó sử với già đình em nhiều lần . Anh rất xin lỗi gia đình em rất xin lỗi gia đình em nhiều
Translation (1)
saigon
·
4 months ago
난 너무 슬퍼. 어떻게 해야 할지 모르겠어. 내 여동생이 정말로 너와 너희 가족을 여러번 난처하게 했어. 너희 가족에게 정말로 미안해. 너희 가족에게 정말로 많이 미안해.
0