An Nguyễn vài bữa t sắp xếp về thăm ngoại t xé cái lồn nó ra ned con đỉ mẹ nó
Completed
Request
Original Text
An Nguyễn vài bữa t sắp xếp về thăm ngoại t xé cái lồn nó ra ned con đỉ mẹ nó
Translation (1)
saigon
·
4 months ago
안 응웬(이름) : 몇일 후에 내가 시간을 내서 외가를 찾아갈거야. 내가 그년의 XX(여성 성기의 속어)를 찢어버릴거야. 갈보년.
1
  • 욕설입니다.

    saigon · 4 months ago