KÍNH GỬI BỐ VÀ MẸCon tên Lê Kim Diệu , cho con g
  • wtcim
  • Long text · 8
  • Vietnamese Korean
  • 3,150 P
Completed
Request
Original Text (5/8)
5
  • 231 characters
  • 500 P
xin Bố Mẹ hãy tin sự chọn lựa của anh CHO DONG HYUN và con xin hãy cho con thời gian để chứng minh con, chúng con đều mong tìm được một người yêu thương cùng nhau đến mãi về sau này và chúng con thật sự coi hôn nhân là quan trọng..
Translation (1)
saigon
·
6 days ago
부모님께서 조동현씨와 저의 선택을 믿어주시고, 그리고 저를 증명할 수 있는 시간을 주시고, 저희는 서로 앞으로 영원히 사랑하는 사람을 구하기를 바라고 있어요. 그리고 저희는 결혼이 정말로 중요하다고 여기고 있어요.
0