Mukbang of original rice thief, Spicy Marinated Crabs and Laver ~!! Real sound social eating Mukbang(Eating Show) Today's food I prepared is spicy...
  • opklrnr0
  • Long text · 6
  • English Vietnamese
  • 1,950 P
Completed
Request
Original Text (1/6)
1
  • 174 characters
  • 250 P
Mukbang of original rice thief, Spicy Marinated Crabs and Laver ~!! Real sound social eating Mukbang(Eating Show)

Today's food I prepared is spicy marinated crabs and laver.
Translation (1)
Mukbang với ‘kẻ trộm cơm truyền thống’, Cua Ướp Cay và Lá Tía Tô ~!! Mukbang ăn uống âm thanh thực (Show Ăn Uống)

Món ăn hôm nay mà tôi chuẩn bị đó là cua ướp cay và lá tía tô.
0