The marinated crabs are fresh, delicious, and not fishy when you use raw crabs or defrost deep-frozen crabs. It is also really delicious to eat fre...
  • opklrnr0
  • Long text · 6
  • English Vietnamese
  • 1,950 P
Completed
Request
Original Text (3/6)
3
  • 208 characters
  • 350 P
The marinated crabs are fresh, delicious, and not fishy when you use raw crabs or defrost deep-frozen crabs.
It is also really delicious to eat fresh crab flesh mixed with seasoning and wrap it with seaweed.
Translation (1)
Phần cua ướp thật tươi, ngon và không tanh khi bạn dùng cua tươi sống hoặc rã đông cua đã bị đông đá.
Cũng rất ngon khi ăn thịt cua tươi rói, trộn lẫn với gia vị và cuộn vào rong biển.
0