Hôm nay em đi khám sức khỏe
  • p6a5r2k2
  • Text(27 characters)
  • Vietnamese Korean
  • 100 P
Completed
Request
Original Text
Hôm nay em đi khám sức khỏe
Translation (1)
오늘 저는 건강검진 받으러 가요.
0