Ước gì có người yêu dẫn đi Đà Lạt
  • cyho1005
  • Text(34 characters)
  • Vietnamese Korean
  • 100 P
Completed
Request
Original Text
Ước gì có người yêu dẫn đi Đà Lạt
Translation (2)
SinAngle
·
6 months ago
다낫에 가고싶은데 애인있으면 좋겠어요.
nguyenanh1015
·
6 months ago
남자 친구가 있고 나를 달랏에 데려갔으면 좋겠어요
0