คุณไม่ต้องชื้อให้ฉัน
Completed
Request
Original Text
คุณไม่ต้องชื้อให้ฉัน
Translation (1)
phr97171
·
6 months ago
나한테 안사줘도 돼
0