Spicy steamed beef r
  • opklrnr0
  • Long text · 7
  • English Vietnamese
  • 2,100 P
Completed
Request
Original Text (3/7)
3
  • 161 characters
  • 250 P
People may cook this often in Korea but usually this is special menu on national holidays which family get together such as Chuseok or New Year's day or parties.
Translation (1)
AnnNguyen
·
2 months ago
Mọi người có thể nấu món này ở Hàn Quốc nhưng đây thường là thực đơn đặc biệt cho những ngày quốc lễ, là lúc mọi người trong gia đình quây quần lại như ngày lễ Chusoek hoặc Năm mới hay tiệc tùng.
0